Vaccinatie

Uw dier, onze zorg

   

Vaccinatie

Om een goede bescherming te krijgen tegen myxomatose en VHD dient uw konijn geënt te worden.
Konijnen worden 1 keer per jaar geënt. Deze enting wordt bij voorkeur in het vroege voorjaar gegeven, dit omdat de besmettingsgraad in het voorjaar en de zomer het grootst is.
Naast de vaccinatie die uw konijn krijgt, zal het konijn ook uitgebreid onderzocht worden. We zullen de algehele toestand van het konijn met u doornemen en hem of haar klinisch onderzoeken.

Wij sturen u een herinneringskaartje zodat u weet wanneer uw konijn weer aan de beurt is om geënt te worden!

Myxomatose

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus, welke voornamelijk overgebracht wordt door stekende, bloedzuigende insecten zoals de mug. Ook direct contact met een ziek konijn of besmet materiaal (kleding, schoenen) kan leiden tot besmetting. De eerste symptomen zijn zwellingen rond de ogen, snuit, oren, anus en geslachtsorganen. Met name de dikke, ‘slaperige’ ogen zijn een klassiek teken voor Myxomatose. Ook kunnen er bulten ontstaan (zogenaamde ‘myxomen’). Deze zien we met name op de oren, rond de mond en op de rug. De konijnen kunnen moeite krijgen met eten en drinken. Aangezien het een dodelijke ziekte is en er geen geneesmiddel tegen Myxomatose bestaat is het belangrijk om uw konijn te vaccineren. Zo krijgt uw konijn toch de optimale bescherming.

Viral Hemorragic Disease

VHD wordt eveneens veroorzaakt door een virus. Dit virus is zeer besmettelijk en dodelijk voor het konijn. Konijnen kunnen besmet raken door middel van direct contact met besmette dieren, insecten, mest, kleding en ander besmet materiaal. Ook voer, zoals gras wat geplukt is in een gebied met veel wilde konijnen kan besmet zijn.
 Het konijn wil niet meer eten, wordt depressief, benauwd, kan koorts hebben. Ook kan er (bloederige) diarree ontstaan. Het ziekteverloop is zeer snel en konijnen kunnen binnen enkele dagen sterven. Voor VHD bestaat geen geneesmiddel. Het beste is om uw konijn hiertegen te vaccineren, zodat het konijn een optimale bescherming heeft.

Wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen:

  • Voer geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan uw konijn. Kijk ook uit met het voeren van hooi of kuilvoer waarvan u vermoedt dat wilde konijnen er bij kunnen zijn gekomen.
  • Voorkom direct contact van uw konijn met konijnen uit het wild. Als er wilde konijnen in de buurt van uw huis voorkomen kunt u overwegen om uw konijn (tijdelijk) binnen te huisvesten. Neem ook geen zieke konijnen uit het wild mee naar huis.
  • Goede (hand)hygiëne is belangrijk om verspreiding van het virus te beperken; was uw handen extra goed met water en zeep vóór en na het voeren en verzorgen van uw konijn (draag evt. wegwerphandschoenen).
  • Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen). Via uw schoeisel kan het virus verspreid worden. Houdt u uw konijnen binnen? Wissel van schoeisel bij het naar binnen gaan. Houdt u uw konijnen buiten, bijvoorbeeld in een ren in de tuin? Dan kunt u daar het beste andere schoenen dragen dan dat u op straat draagt. Laat uw konijnen in ieder geval niet in contact komen met schoeisel waarmee u over mogelijk besmet terrein heeft gelopen.
  • Aangezien stekende insecten ook een rol kunnen spelen in de verspreiding, kan een goede insectenbestrijding ook bijdragen aan vermindering van het risico.
  • Strikte hygiëne en quarantaine van verdachte VHD gevallen, ook alle dieren die hiermee in contact zijn geweest.
  • Ruimtes waar mogelijke besmette konijnen zijn geweest dienen grondig gereinigd te worden met water en zeep en daarna gedesinfecteerd te worden. Voorbeelden van bruikbare desinfectiemiddelen zijn onder andere Virkon-S® en natriumhypochloriet. Deze zijn te koop bij dierenspeciaalzaken, agrarische winkels etc. Uw dierenarts kan u hierover ook adviseren.

Algemene voorwaarden